Manual

 • G4S 3-Axis Handheld Gimbal Manual (V 2.0)
  2016-12-18

Firmware

 • G4S Gimbal Firmware V1.26
  2016-12-18
 • G4S Gimbal Firmware V1.25
  2016-12-18
 • G4S Gimbal Firmware V1.24 (Original Firmware)
  2016-12-18

Software

 • G4S 3-Axis Gimbal Firmware Upgrade Software
  2016-12-18